โรงงานผลิตอุปกรณ์ประปาเหล็กหล่อ

บริษัท สตรอง วิศวกรรมการประปา จำกัด โรงงานผลิตอุปกรณ์ประปาเหล็กหล่อ อุปกรณ์ท่อประปา ข้อต่อท่อประปาเหล็กกล้า ข้อต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า วาล์วเหล็กหล่อ มาตรฐาน มอก. 918-2535, 256-2540, 382-2531, 383-2529, 1368-2539 และมาตรฐานประปาส่วนภูมิภาค PWA สำหรับงานเดินท่อส่งน้ำประปา ท่อส่งน้ำขนาดใหญ่และข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับงานชลประทาน

ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบประปาและชลประทาน

ประตูน้ำเหล็กหล่อ, ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ, ประตูระบายอากาศ, เช็ควาล์ว, ฟุตวาล์ว, บานระบายน้ำ, ประตูระบายน้ำ แฟล็ปวาล์ว, วาล์วควบอคุมแรงดัน, หัวขับวาล์ว, ท่อยางส่งน้ำ และข้อต่อยืดหยุ่น, อุปกรณ์ที่ใช้กับแพสูบน้ำ, อุปกรณ์ท่อพิเศษ, อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อและอุปกรณ์ท่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า

ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบประปา
สตรองวิศวกรรมการประปา ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบประปา
โรงงานผลิตอุปกรณ์ประปาเหล็กหล่อ

บริษัท สตรอง วิศวกรรมการประปา จำกัด โรงงานผลิตอุปกรณ์ประปาเหล็กหล่อ อุปกรณ์ท่อประปา ข้อต่อท่อประปาเหล็กกล้า ข้อต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า วาล์วเหล็กหล่อ มาตรฐาน มอก. 918-2535, 256-2540, 382-2531, 383-2529, 1368-2539 และมาตรฐานประปาส่วนภูมิภาค PWA สำหรับงานเดินท่อส่งน้ำประปา ท่อส่งน้ำขนาดใหญ่และข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับงานชลประทาน

ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบประปาและชลประทาน

ประตูน้ำเหล็กหล่อ, ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ, ประตูระบายอากาศ, เช็ควาล์ว, ฟุตวาล์ว, บานระบายน้ำ, ประตูระบายน้ำ แฟล็ปวาล์ว, วาล์วควบอคุมแรงดัน, หัวขับวาล์ว, ท่อยางส่งน้ำ และข้อต่อยืดหยุ่น, อุปกรณ์ที่ใช้กับแพสูบน้ำ, อุปกรณ์ท่อพิเศษ, อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อและอุปกรณ์ท่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า

ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบประปา
สตรองวิศวกรรมการประปา ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบประปา

บริษัท สตรอง วิศวกรรมการประปา จำกัด

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานระบบประปา และระบบส่งน้ำชลประทาน ประตูน้ำเหล็กหล่อ, ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ, ประตูระบายอากาศ, เช็ควาล์ว, ฟุตวาล์ว, บานระบายน้ำ, อุปกรณ์ที่ใช้กับแพสูบน้ำ, อุปกรณ์ท่อพิเศษ, อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ, อุปกรณ์ท่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า, อุปกรณ์ข้อต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า, ชุดขับวาล์ว, หัวขับวาล์ว ท่อยางส่งน้ำ, ข้อต่อยืดหยุ่น, และอุปกรณ์ข้อต่อพิเศษตามความต้องการของลูกค้า


แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

Tel : 02-191-007002-191-0071

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบประปา

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบประปา

ผลิตภัณฑ์ระบบชลประทาน

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบชลประทาน

ยินดีให้บริการและความช่วยเหลือหลังการขาย

ท่อประปาโดยช่างผู้ชำนาญ

บริษัท สตรอง วิศวกรรมการประปา จำกัด

STRONG WATERWORKS ENGINEERING.CO.,LTD

ได้ดำเนินงานภายใต้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับงานประปาและชลประทาน ประเภทเหล็กหล่อ เทาและเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าชนิดทน ความดัน ประตูน้ำต่างๆ เป็นต้น การดำเนินงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี ศักยภาพ ความชำนาญ และบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของบริษัทฯ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

ด้วยการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อสร้างความพึง พอใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า และสามารถมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ