โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับงานประปา

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ประตูน้ำเหล็กหล่อ Gate Valve มอก.256

  ประตูน้ำเหล็กหล่อ Gate Valve มอก.256-2540 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

  ดูรายละเอียด
 • ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ ButterflyValve มอก.382

  ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ Butterfly Valve มอก.382-2531 ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้ ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (butterfly valve) ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้ จะเรียกว่า "ประตูน้ำ" หมายถึง ประตูน้ำซึ่งลิ้นหมุนทำมุมประมาณ 90 องศา จากตำแหน่งปิดถึงตำแหน่งเปิด โดยอยู่ขวางกับแนวแกนของช่องลิ้น ประตูน้ำแบบหน้าจานคู่ (double flanged valve) หมายถึง ประตูน้ำที่ปลายทั้งสองด้าน มีหน้าจานสำหรับต่อกับหน้าจานของท่อ โดยมีสลักยึดแต่ละด้าน  ประตูน้ำแบบตัวบาง (wafer valve) หมายถึง ประตูน้ำที่ใช้ติดตั้งระหว่างจานของท่อ โดยใช้สลักเกลียวยึดตลอด ประเภทปิดสนิท (tight shut-off service type) หมายถึง ประตูน้ำที่ลิ้นมีขอบหุ้มยาง (หรือโลหะ) รอบ ในขณะปิดสัมผัสกับแหวนรองลิ้นโลหะ (หรือยาง) ในตัวเรือน จะไม่มีการรั่วซึมตามขอบลิ้น ประเภทอัตราการรั่วซึมต่ำ (low leakage rate service type) หมายถึง ประตูน้ำที่ลิ้นชนิดมีขอบเป็นโลหะ ในขณะปิดสัมผัสกับแหวนรองลิ้นที่เป็นโลหะในตัวเรือน จะยอมให้มีการรั่วซึมตามขอบลิ้นได้เล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางภายในระบุ หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางของทางน้ำผ่านภายในตัวเรือนประตูน้ำ โดยประมาณ หรือขนาดของช่องแหวนรองลิ้นในตัวเรือน ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด พร้อมชุดขับเคลื่อน ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด พร้อมชุดขับเคลื่อน / รองรับการติดตั้งหัวขับ BUTTERFLY VALVE MODEL: *มอก. 382   DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน ​   รูปที่ 1: ภาพแสดงส่วนประกอบและ   Flange Standards: ISO7005-2 Nominal Diameter (DN) Body Length (L) Outside Diameter (D) Flange Thickness (C5) Bolt Circle Diameter (K) Bolt Hole Diameter (L2) Number of Bolts (n) Class (PN) Mounting Type: Gear / Bare Shaft mm inch 100 4 127 220 21 180 19 8 10 F10 150 6 140 285 23 240 23 8 10 F10 200 8 152 340 23 295 23 8 10 F10 250 10 165 395 25 350 23 12 10 F12 300 12 178 445 25 400 23 12 10 F12 400 16 216 565 28 515 28 16 10 F16 500 20 229 670 30 620 28 20 10 F16 600 24 267 780 31 725 31 20 10 F16 800 32 318 1015 39 950 34 24 10 F25 1000 40 410 1230 45 1160 36 28 10 F30/F35 1200 48 470 1455 51 1380 39 32 10 F30/F35 ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ 100-1200mm. (*1) แสดงลิ้นของประตูน้ำขนาดเปิด *ชนิดพร้อมชุดเกียร์ขับเคลื่อน GEARBOX UNIT   GEAR SYSTEM HEAVY DUTY W/ Optional Face Width Thickness (ความหนาเกียร์พิเศษ) *Slotting for Actuator     Mechanical Efficiency 0.80 hANDWHEEL ควบคุมการปิดเปิดของวาล์ว Operating Modes แนวนอน และ แนวตั้ง FOR ACTUATOR Mounting Flange Slotting Option Available ตารางที่ 2: รายละเอียดของชุดขับเคลื่อนแบบพวงมาลัย และ การรองรับหัวขับ   สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

  ดูรายละเอียด
 • ประตูระบายอากาศ Air Relief Valve มอก.1368

  ประตูระบายอากาศ Air Relief Valve มอก.1368-2539 ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้ ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "ประตูระบายอากกาศ" หมายถึง อุปกรณ์ทางกลที่ทำงานด้วยลูกลอย ใช้ติดตั้งที่จุดสูงสุด หรือจุดสะสมอากาศของระบบท่อส่งน้ำ ใช้ระบายอากาศออก เมื่อสูบน้ำเข้าในระบบท่อส่งน้ำประปา และใช้ดูดอากาศเข้า เพื่อป้องกันการสุญญากาศ เมื่อระบายน้ำออกจากระบบ อัตราการระบายอากาศ หมายถึง ปริมาณอากาศที่สามารถระบายผ่านช่องระบายอากาศของประตูระบายอากาศต่อหน่วยเวลา ขนาดของช่องระบายอากาศ หมายถึง มิติของช่องเปิดระบายอากาศในตัวประตูระบายอากาศ ช่องระบายอากาศใหญ่ หมายถึง ช่องเปิดของระบบทางกลในตัวประตูระบายอากาศ เพื่อเป็นช่องผ่านระบายอากาศออก และดูดอากาศเข้า ช่องระบายอากาศเล็ก หมายถึง ช่องเปิดของระบบทางกลในตัวประตูระบายอากาศ เพื่อเป็นช่องผ่านระบายอากาศออกเพียงอย่างเดียว ความดันใช้งานระบุ หมายถึง ความดันสูงสุดที่ประตูระบายอากศยังสามารถใช้งานได้ปกติ แผ่นลิ้นเฉื่ย (idler valve disc) หมายถึง แผ่นลิ้นที่มีช่องระบายอากาศเล็ก ทำงานเคลื่อนที่ขึ้นลงตามลูกลอย และหน้าที่เป็นลิ้นปิดช่องระบายอากาศใหญ่สำหรับประตูระบายอากศแบบระบายเร็ว จะเปิดเพื่อระบายอากศจำนวนมากออกอย่างรวดเร็ว เมื่อสูบน้ำเข้าในระบบท่อส่งน้ำ หรือเพื่อดูดอากาศจำนวนมากเข้าอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดสุญญากาศ เมื่อระบายน้ำออกจากระบบท่อส่งน้ำ   ประตูระบายอากาศ ชนิด ลูกลอยเดี่ยว และ ลูกลอยคู่ AIR RELEASE VALVE – DOUBLE VENTS AND SINGLE VENT MODEL: *มอก. 1368   DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน ​​​​รูปที่ 2 : ภาพแสดงส่วนประกอบและมิติของประตูระบายอากาศ ชนิดลูกลอยเดี่ยว (1) และ ชนิดลูกลอยคู่ (2) ​​ Flange Standards: ISO7005-2 Nominal Diameter (DN) Body Height (H) Outside Diameter (D) Flange Thickness (C5) Bolt Circle Diameter (K) Bolt Hole Diameter (L2) Number of Bolts (n) Class (PN) Mounting Type: mm inch 50 2 460 220 24 180 19 8 10 Flange 80 3 480 220 24 180 19 8 10 Flange 100 4 560 220 24 180 19 8 10 Flange 150 6 650 285 26 240 23 8 10 Flange ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ ประตูระบายอากาศ *มอก. 1368-2539 ขนาด 50 – 150 มิลลิเมตร.   ประตูระบายอากาศ ชนิด ระบายเร็ว RAPID AIR RELEASE VALVE – HIGH RELIEF MODEL: *HAV-MS-CI-DN     DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน รูปที่ 1: ภาพแสดงส่วนประกอบและ มิติ ของประตูระบายอากาศ ชนิด HIGH RELIEF   Flange Standards: ISO7005-2 Nominal Diameter (DN) Body Height (H) Outside Diameter (D) Flange Thickness (C5) Bolt Circle Diameter (K) Bolt Hole Diameter (L2) Number of Bolts (n) Class (PN) Mounting Type: mm inch 50 2 300 220 24 180 19 8 10 Flange 80 3 374 220 24 180 19 8 10 Flange 100 4 380 220 24 180 19 8 10 Flange 150 6 487 285 26 240 23 8 10 Flange ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ ประตูระบายอากาศ *High Relief Air Valve ขนาด 50 – 150 มิลลิเมตร. สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

  ดูรายละเอียด
 • เช็ควาล์ว Check Valve มอก.383

  เช็ควาล์ว Check Valve มอก.383-2529 ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้ ประูตน้ำลิ้นกันกลับ (check valve) ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "ประตูน้ำ" หมายถึง ประตูน้ำเหล็กหล่อ ซึ่งป้องกันการไหลย้อนกลับโดยใช้กลไกปิดกั้น หรือประตูน้ำที่เปิด โดยอาศัยความดันของของไหล และปิดโดยน้ำหนักของกลไกปิดกั้นเมื่อหยุดไหล และ/หรือปิดโดยใช้ความดันย้อนกลับ ประตูน้ำลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง (check valve : swing type) หมายถึง ประตูน้ำซึ่งกลไกปิดกั้นรวมเป็นชิ้นเดียวกันกับลิ้น โดยหมุนแกว่งอยู่ด้วยบานพับ และมีแนวแกนของปล่อยช่องตัวเรือนอยู่ในแนวนอนหรือตั้ง ประเภทปิดสนิท (tight shut-off service type) หมายถึง ประตูน้ำที่ลิ้นมีขอบเป็นแผ่นยาง ในขณะปิดสัมผัสกับแหวนรองลิ้นโลหะในตัวเรือน จะไม่มีการรั่วซึมตามขอบลิ้น ประเภทอัตราการรั่วซึมต่ำ (low leakage rate service type) หมายถึง ประตูน้ำที่หน้าลิ้นเป็นโลหะ จะยอมให้มีการรั่วซึมตามขอบลิ้นได้เล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางภายในระบุ หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางของทางน้ำผ่านภายในตัวเรือนประตูน้ำโดยประมาณ หรือขนาดของช่องแหวนรองลิ้นในตัวเรือน   เช็ควาล์ว Check Valve มอก.383-2529 CAST IRON CHECK VALVE - RUBBER SEATED FOR WATER SERVICES MODEL: CV/CVCTW DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน MODEL TYPES รูปที่ 2: ภาพแสดงภาพตัดส่วนประกอบ ของ เช็ควาล์ว   Flange Standards: ISO7005-2 ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ CHECK VALVE แบบรองลิ้นโลหะ 80-600mm. สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

  ดูรายละเอียด
 • ฟุตวาล์ว Foot Valve

  ฟุตวาล์ว Foot Valve CAST IRON FOOT VALVE – RUBBER SEATED FOR WATER SERVICES MODEL: *FTV-RS-DN   DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน รูปที่ 1: ภาพแสดงส่วนประกอบและ มิติ (C5 และ D) ของ ฟุตวาล์ว รูปที่ 2: ภาพแสดงหน้าแปลน มิติ (K และ L2) ของ ฟุตวาล์ว สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

  ดูรายละเอียด
 • ประตูระบายน้ำ แฟล็ปวาล์ว Flap Valve Colum Pipe

  ประตูระบายน้ำ แฟล็บวาล์ว (Flap Valve) แฟล็ปเกท (Flap Gate) ประตูน้ำเหล็กหล่อ : เปิด - ปิดปลายท่อน้ำ CAST IRON FLAP VALVE / FLAP GATE - METAL SEAT FOR WATER SERVICES MODEL FLV / FLG ขนาดการใช้งาน FLAP VALVE DN80-1200mm. และ FLAP GATE DN1000-1500mm.   Flange Standards: ISO7005-2 Nominal Diameter (DN) Outside Diameter (D) Flange Thickness (C5) Bolt Circle Diameter (K) Bolt Hole Diameter (L2) Number of Bolts (n) Class (PN) Hinge Joint Type: Stem Key / Concentric Brushes mm inch Standard Material *Option Material 100 4 220 21 180 19 8 10 SS304 BC6 / SC45/50 150 6 285 23 240 23 8 10 SS304 BC6 / SC45/50 200 8 340 23 295 23 8 10 SS304 BC6 / SC45/50 250 10 395 25 350 23 12 10 SS304 BC6 / SC45/50 300 12 445 25 400 23 12 10 SS304 BC6 / SC45/50 400 16 565 28 515 28 16 10 SS304 BC6 / SC45/50 500 20 670 30 620 28 20 10 SS304 BC6 / SC45/50 600 24 780 31 725 31 20 10 SS304 BC6 / SC45/50 800 32 1015 39 950 34 24 10 SS304 BC6 / SC45/50 1000 40 1230 45 1160 36 28 10 SS304 BC6 / SC45/50 1200 48 1455 51 1380 39 32 10 SS304 BC6 / SC45/50 ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ FLAP VALVE แบบรองลิ้นโลหะ 100-1200mm.   รูปภาพผลิตภัณฑ์ Flap Valve      รูปแบบของผลิตภัณฑ์ Flap Gate​   COLUMN PIPE MODEL: CP-DN1400-W/D-1200 ​ COLUMN PIPE – Base Designed and Manufactured PROJECT PROFILE – ผลงานการสร้าง – Model CP-DN1400-W/D-1200 รับผลิตตามแบบและ ให้บริการออกแบบ   สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

  ดูรายละเอียด
 • บานระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ Drain Gate For PVC Pipe and...

  ประตูระบายน้ำกันกลับสำหรับท่อ PVC และ ท่อเหล็ก Drain Gate For PVC Pipe and Steel Pipe 1. ประตูระบายน้ำ ชนิด กันกลับสำหรับท่อ PVC (Drain Gate for PVC Pipe) หมายถึง ประตูระบายน้ำเหล็กหล่อ ซึ่งป้องกันการไหลย้อนกลับโดยใช้กลไกปิดกั้น หรือประตูน้ำที่เปิด โดยอาศัยความดันของของไหล และปิดโดยน้ำหนักของกลไกปิดกั้นเมื่อหยุดไหล และ/หรือปิดโดยใช้ความดันย้อนกลับ 2. ประตูระบายน้ำ ชนิด กันกลับสำหรับท่อ PVC นี้มีคุณลักษณะที่เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ่อพักน้ำตามที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่เส้นท่อ 3.เส้นผ่านศูนย์กลางภายในระบุ หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางของทางน้ำผ่านภายในตัวเรือนประตูน้ำโดยประมาณ หรือขนาดของช่องแหวนรองลิ้นในตัวเรือน 4. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้สำหรับท่อเหล็กและ ท่อ PVC ชั้นความหนา 5 ,8.5, 13.5 ประตูระบายน้ำ ชนิด กันกลับสำหรับท่อ PVC DRAIN GATE FOR PVC PIPE AND STEEL PIPE MODEL: DGPVC DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน รูปที่ 1: ภาพแสดงภาพตัดส่วนประกอบ ประตูระบายน้ำกันกลับสำหรับท่อ PVC และ ท่อเหล็ก Drain Gate For PVC Pipe and Steel Pipe ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ ประตูระบายน้ำกันกลับสำหรับท่อ PVC และ ท่อเหล็ก Drain Gate For PVC Pipe and Steel Pipe รูปที่ 2: ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้ง ประตูระบายน้ำกันกลับสำหรับท่อ PVC และ ท่อเหล็ก Drain Gate For PVC Pipe and Steel Pipe ในบ่อพัก ​ ​ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com  

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

  ดูรายละเอียด
 • ชุดขับเคลื่อนวาล์ว Valve Gearbox

  ชุดขับเคลื่อนวาล์ว Valve Gearbox MODEL APPLICATION Applicable Model listed to Gate Valve and Butterfly Valve Nominal Diameter DAG-MODEL GEARBOX APPLICABLE VALVES (mm.) DAG-AF12 100mm.~200mm. DAG-BF12 250mm.~350mm. DAG-F16 400mm.~600mm. DAG-F25 700mm.~1000mm. Table 1: Reference Applicable DAG-Series Gearbox สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

  ดูรายละเอียด
 • หัวขับวาล์ว Valve Actuator

  คอนโทรลวาล์ว หัวขับวาล์ว Valve Actuator MODEL APPLICATION Applicable Model listed to Butterfly Valve Nominal Diameter HAU-MODEL APPLICABLE BUTTERFLY VALVES (mm.) HAU-05AHP-F12 100mm.~200mm. HAU-05BHP-F12 250mm.~350mm. HAU-1HP-F16 400mm.~600mm. HAU-2HP-F25 700mm.~1000mm. Table 1: Reference Applicable HAU-Series Actuator สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

  ดูรายละเอียด
 • อุปกรณ์ข้อต่อ Pipe Fittings

  อุปกรณ์ข้อต่อ Pipe Fittings ท่อโค้ง 45 องศา ปลายหน้าจาน, ( 80-1200 mm. ) ท่อโค้ง 90 องศา ปลายหน้าจาน, ( 80-1200 mm. ) ท่อโค้ง 90 องศาแบบ ตีนเป็ด( 80, 100, 150 mm. ) ท่อโค้งแบบปลายปากระฆัง( 80-600 mm. ) ท่อลดชนิด ปลายปากระฆัง( 80-600 mm. ) ท่อสั้นชนิด หน้าจาน 1 ด้าน( 100-1200 mm. ) ท่อสั้นชนิด หน้าจาน 2 ด้าน( 100-1200 mm. ) ท่อปีกชนิด หน้าจาน 1 ด้าน ( 100-600 mm. ) ท่อลดชนิด หน้าจาน 2 ด้าน ( 80-1200 mm. ) ท่อสั้นชนิด ปากระฆัง( 100-600 mm. ) ท่อโค้งชนิด ปลายหน้าจานและปลายเรียบ( 80-1200 mm. ) ท่อสามทางปลายเรียบ, สามทางหน้าจานกลาง( 80-1200 mm. ) ท่อสามทางปากระฆัง, สามทางจานกลางปากระฆัง 2 ด้าน( 100-600 mm. ) ท่อสี่ทาง,สามทางหน้าจาน( 80-1200 mm. ) ชุดต่อท่อยีโบลท์ ( 100-600 mm. ) รัดแยก(100-800 mm.) Mechanical Coupling, Dismantling Joint (80-1500 mm.) สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

  หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

  ดูรายละเอียด

ตราสินค้า