แคตตาล็อกออนไลน์

  • ประตูระบายอากาศ Air Relief Valve มอก.1368

    ประตูระบายอากาศ Air Relief Valve มอก.1368-2539 ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้ ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "ประตูระบายอากกาศ" หมายถึง อุปกรณ์ทางกลที่ทำงานด้วยลูกลอย ใช้ติดตั้งที่จุดสูงสุด หรือจุดสะสมอากาศของระบบท่อส่งน้ำ ใช้ระบายอากาศออก เมื่อสูบน้ำเข้าในระบบท่อส่งน้ำประปา และใช้ดูดอากาศเข้า เพื่อป้องกันการสุญญากาศ เมื่อระบายน้ำออกจากระบบ อัตราการระบายอากาศ หมายถึง ปริมาณอากาศที่สามารถระบายผ่านช่องระบายอากาศของประตูระบายอากาศต่อหน่วยเวลา ขนาดของช่องระบายอากาศ หมายถึง มิติของช่องเปิดระบายอากาศในตัวประตูระบายอากาศ ช่องระบายอากาศใหญ่ หมายถึง ช่องเปิดของระบบทางกลในตัวประตูระบายอากาศ เพื่อเป็นช่องผ่านระบายอากาศออก และดูดอากาศเข้า ช่องระบายอากาศเล็ก หมายถึง ช่องเปิดของระบบทางกลในตัวประตูระบายอากาศ เพื่อเป็นช่องผ่านระบายอากาศออกเพียงอย่างเดียว ความดันใช้งานระบุ หมายถึง ความดันสูงสุดที่ประตูระบายอากศยังสามารถใช้งานได้ปกติ แผ่นลิ้นเฉื่ย (idler valve disc) หมายถึง แผ่นลิ้นที่มีช่องระบายอากาศเล็ก ทำงานเคลื่อนที่ขึ้นลงตามลูกลอย และหน้าที่เป็นลิ้นปิดช่องระบายอากาศใหญ่สำหรับประตูระบายอากศแบบระบายเร็ว จะเปิดเพื่อระบายอากศจำนวนมากออกอย่างรวดเร็ว เมื่อสูบน้ำเข้าในระบบท่อส่งน้ำ หรือเพื่อดูดอากาศจำนวนมากเข้าอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดสุญญากาศ เมื่อระบายน้ำออกจากระบบท่อส่งน้ำ   ประตูระบายอากาศ ชนิด ลูกลอยเดี่ยว และ ลูกลอยคู่ AIR RELEASE VALVE – DOUBLE VENTS AND SINGLE VENT MODEL: *มอก. 1368   DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน ​​​​รูปที่ 2 : ภาพแสดงส่วนประกอบและมิติของประตูระบายอากาศ ชนิดลูกลอยเดี่ยว (1) และ ชนิดลูกลอยคู่ (2) ​​ Flange Standards: ISO7005-2 Nominal Diameter (DN) Body Height (H) Outside Diameter (D) Flange Thickness (C5) Bolt Circle Diameter (K) Bolt Hole Diameter (L2) Number of Bolts (n) Class (PN) Mounting Type: mm inch 50 2 460 220 24 180 19 8 10 Flange 80 3 480 220 24 180 19 8 10 Flange 100 4 560 220 24 180 19 8 10 Flange 150 6 650 285 26 240 23 8 10 Flange ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ ประตูระบายอากาศ *มอก. 1368-2539 ขนาด 50 – 150 มิลลิเมตร.   ประตูระบายอากาศ ชนิด ระบายเร็ว RAPID AIR RELEASE VALVE – HIGH RELIEF MODEL: *HAV-MS-CI-DN     DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน รูปที่ 1: ภาพแสดงส่วนประกอบและ มิติ ของประตูระบายอากาศ ชนิด HIGH RELIEF   Flange Standards: ISO7005-2 Nominal Diameter (DN) Body Height (H) Outside Diameter (D) Flange Thickness (C5) Bolt Circle Diameter (K) Bolt Hole Diameter (L2) Number of Bolts (n) Class (PN) Mounting Type: mm inch 50 2 300 220 24 180 19 8 10 Flange 80 3 374 220 24 180 19 8 10 Flange 100 4 380 220 24 180 19 8 10 Flange 150 6 487 285 26 240 23 8 10 Flange ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ ประตูระบายอากาศ *High Relief Air Valve ขนาด 50 – 150 มิลลิเมตร. สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

    หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า