โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับงานประปาและชลประทาน

แคตตาล็อกออนไลน์

  • ประตูน้ำเหล็กหล่อ Gate Valve มอก.256

    ประตูน้ำเหล็กหล่อ Gate Valve มอก.256-2540 ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้ ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะ สำหรับงานประปา ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "ประตูน้ำ" หมายถึง ประตูน้ำที่มีลิ้นเป็นตัวกั้นทางผ่านของน้ำ โดยมีก้านทำหน้าที่ยกลิ้นขึ้นลง แนวแกนของตัวเรือนอยู่ในแนวเดียวกับการไหลของน้ำ และตั้งฉากกับแกนของก้าน ขนาดระบุ (nominal diameter,DN) หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตัวเรือนโดยประมาณ ซึ่งใช้เป็นทางผ่านของของไหล ความยาวตัวเรือน (laying length) สำหรับประตูน้ำปลายหน้าจาน หมายถึง ระยะระหว่างผิวด้านนอกของปลายทั้งสองข้าง ก้านยก (rising stem) หมายถึง ก้านซึ่งทำให้ลิ้นเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง โดยก้านเคลื่อนที่ในแนวแกนของก้าน ขณะเปิดหรือปิดประตูน้ำ ก้านไม่ยก (non-rising stem) หมายถึง ก้านซึ่งทำให้ลิ้นเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง โดยก้านไม่เคลื่อนที่ในแนวแกนของก้าน ขณะเปิดหรือปิดประตูน้ำ   ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะ สำหรับงานประปา CASR IRON GATE VALVE – METAL SEATED FOR WATER SERVICES *DN80-1200mm. มิลลิเมตร MODEL: *มอก.256 (DN-CI-MS)   DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน รูปที่ 1: ภาพแสดงส่วนประกอบและ มิติ ของประตูน้ำ ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะ   Flange Standards: ISO7005-2 Nominal Diameter (DN) Body Length (L) Outside Diameter (D) Flange Thickness (C5) Bolt Circle Diameter (K) Bolt Hole Diameter (L2) Number of Bolts (n) Class (PN) Actuator Type: Hand Wheel (HW), Gear Mounting, Actuator (EAU) mm inch *Option Ratio 80 3 203 200 22 160 19 8 10/16 HW, EAU - 100 4 229 220 21 180 19 8 10/16 HW, EAU - 150 6 267 285 23 240 23 8 10/16 HW, EAU - 200 8 292 340 23 295 23 8 10/16 HW, EAU - 250 10 330 395 25 350 23 12 10/16 HW, EAU - 300 12 356 445 25 400 23 12 10/16 HW, EAU - 400 16 406 565 28 515 28 16 10/16 HW, Gear, EAU 2:1 500 20 457 670 30 620 28 20 10/16 HW, Gear, EAU 2:1 600 24 508 780 31 725 31 20 10/16 HW, Gear, EAU 2:1 800 32 660 1015 39 950 34 24 10/16 Gear, EAU 3:1 1000 40 812 1230 45 1160 36 28 10/16 Gear, EAU 4:1 1200 48 840 1455 51 1380 39 32 10/16 Gear, EAU 5:1 ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ ประตูน้ำลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะ 80-800mm. (*4) แสดงลิ้นของประตูน้ำขนาดเปิด (*BY-PASS OPTION FROM DN800-DN1200mm.) *ชนิดพร้อมชุดเกียร์ขับเคลื่อน GEARBOX UNIT   GEAR SYSTEM HEAVY DUTY W/ Optional Face Width Thickness (ความหนาเกียร์พิเศษ) *Slotting for Actuator   Mechanical Efficiency 0.88 hANDWHEEL ควบคุมการปิดเปิดของวาล์ว Operating Modes แนวตั้ง FOR ACTUATOR Actuator Mounting Flange Slotting Option Available (FT-Flange)           ตารางที่ 2: รายละเอียดส่วนชุดเกียร์ขับเคลื่อน ของ ประตูน้ำลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะ มอก.*256-2540, CI – CAST IRON สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071 Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

    หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า