โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับงานประปา

แคตตาล็อกออนไลน์

บานระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ Drain Gate For PVC Pipe and Steel Pipe

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว
ตราสินค้า :  SWW
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ประตูระบายน้ำกันกลับสำหรับท่อ PVC และ ท่อเหล็ก Drain Gate For PVC Pipe and Steel Pipe

1. ประตูระบายน้ำ ชนิด กันกลับสำหรับท่อ PVC (Drain Gate for PVC Pipe) หมายถึง ประตูระบายน้ำเหล็กหล่อ ซึ่งป้องกันการไหลย้อนกลับโดยใช้กลไกปิดกั้น หรือประตูน้ำที่เปิด โดยอาศัยความดันของของไหล และปิดโดยน้ำหนักของกลไกปิดกั้นเมื่อหยุดไหล และ/หรือปิดโดยใช้ความดันย้อนกลับ

2. ประตูระบายน้ำ ชนิด กันกลับสำหรับท่อ PVC นี้มีคุณลักษณะที่เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ่อพักน้ำตามที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่เส้นท่อ

3.เส้นผ่านศูนย์กลางภายในระบุ หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางของทางน้ำผ่านภายในตัวเรือนประตูน้ำโดยประมาณ หรือขนาดของช่องแหวนรองลิ้นในตัวเรือน

4. ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้สำหรับท่อเหล็กและ ท่อ PVC ชั้นความหนา 5 ,8.5, 13.5

ประตูระบายน้ำ ชนิด กันกลับสำหรับท่อ PVC

DRAIN GATE FOR PVC PIPE AND STEEL PIPE

MODEL: DGPVC

ประตูระบายน้ำกันกลับสำหรับท่อ PVC Drain Gate For PVC Pipe

DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน

ตารางมิติ

รูปที่ 1: ภาพแสดงภาพตัดส่วนประกอบ ประตูระบายน้ำกันกลับสำหรับท่อ PVC และ ท่อเหล็ก Drain Gate For PVC Pipe and Steel Pipe

ขนาดมิติของ CHECK VALVE แบบรองลิ้นโลหะ 80-600mm.

ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ ประตูระบายน้ำกันกลับสำหรับท่อ PVC และ ท่อเหล็ก Drain Gate For PVC Pipe and Steel Pipe

Drain Gate for PVC Pipe Series Brochure

รูปที่ 2: ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้ง ประตูระบายน้ำกันกลับสำหรับท่อ PVC และ ท่อเหล็ก Drain Gate For PVC Pipe and Steel Pipe ในบ่อพัก

FLV100PVC-ASM1


สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071

Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

 

ตราสินค้า