โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำหรับงานประปา

แคตตาล็อกออนไลน์

ประตูระบายอากาศ Air Relief Valve มอก.1368

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้ผลิตและจำหน่ายวาล์ว
ตราสินค้า :  SWW
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ประตูระบายอากาศ Air Relief Valve มอก.1368-2539

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

  1. ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "ประตูระบายอากกาศ" หมายถึง อุปกรณ์ทางกลที่ทำงานด้วยลูกลอย ใช้ติดตั้งที่จุดสูงสุด หรือจุดสะสมอากาศของระบบท่อส่งน้ำ ใช้ระบายอากาศออก เมื่อสูบน้ำเข้าในระบบท่อส่งน้ำประปา และใช้ดูดอากาศเข้า เพื่อป้องกันการสุญญากาศ เมื่อระบายน้ำออกจากระบบ
  2. อัตราการระบายอากาศ หมายถึง ปริมาณอากาศที่สามารถระบายผ่านช่องระบายอากาศของประตูระบายอากาศต่อหน่วยเวลา
  3. ขนาดของช่องระบายอากาศ หมายถึง มิติของช่องเปิดระบายอากาศในตัวประตูระบายอากาศ
  4. ช่องระบายอากาศใหญ่ หมายถึง ช่องเปิดของระบบทางกลในตัวประตูระบายอากาศ เพื่อเป็นช่องผ่านระบายอากาศออก และดูดอากาศเข้า
  5. ช่องระบายอากาศเล็ก หมายถึง ช่องเปิดของระบบทางกลในตัวประตูระบายอากาศ เพื่อเป็นช่องผ่านระบายอากาศออกเพียงอย่างเดียว
  6. ความดันใช้งานระบุ หมายถึง ความดันสูงสุดที่ประตูระบายอากศยังสามารถใช้งานได้ปกติ
  7. แผ่นลิ้นเฉื่ย (idler valve disc) หมายถึง แผ่นลิ้นที่มีช่องระบายอากาศเล็ก ทำงานเคลื่อนที่ขึ้นลงตามลูกลอย และหน้าที่เป็นลิ้นปิดช่องระบายอากาศใหญ่สำหรับประตูระบายอากศแบบระบายเร็ว จะเปิดเพื่อระบายอากศจำนวนมากออกอย่างรวดเร็ว เมื่อสูบน้ำเข้าในระบบท่อส่งน้ำ หรือเพื่อดูดอากาศจำนวนมากเข้าอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดสุญญากาศ เมื่อระบายน้ำออกจากระบบท่อส่งน้ำ

 

ประตูระบายอากาศ ชนิด ลูกลอยเดี่ยว และ ลูกลอยคู่

AIR RELEASE VALVE – DOUBLE VENTS AND SINGLE VENT

MODEL: *มอก. 1368

ประตูระบายอากาศ Air Relief Valve มอก.1368

 

DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน

ประตูระบายอากาศ

​​​​รูปที่ 2 : ภาพแสดงส่วนประกอบและมิติของประตูระบายอากาศ ชนิดลูกลอยเดี่ยว (1) และ ชนิดลูกลอยคู่ (2)

​​

Flange Standards: ISO7005-2

Nominal Diameter

(DN)

Body Height

(H)

Outside Diameter

(D)

Flange Thickness

(C5)

Bolt Circle Diameter

(K)

Bolt Hole Diameter

(L2)

Number of Bolts

(n)

Class

(PN)

Mounting Type:

mm

inch

50

2

460

220

24

180

19

8

10

Flange

80

3

480

220

24

180

19

8

10

Flange

100

4

560

220

24

180

19

8

10

Flange

150

6

650

285

26

240

23

8

10

Flange

ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ ประตูระบายอากาศ *มอก. 1368-2539 ขนาด 50 – 150 มิลลิเมตร.

 

ประตูระบายอากาศ ชนิด ระบายเร็ว

RAPID AIR RELEASE VALVE – HIGH RELIEF

MODEL: *HAV-MS-CI-DN

 

 

ประตูระบายอากาศ

DIMENSIONS – มิติมาตรฐาน

C:\Users\Sales\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002 ประตูระบายอากาศ  ชนิด HIGH RELIEFC:\Users\Sales\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003

รูปที่ 1: ภาพแสดงส่วนประกอบและ มิติ ของประตูระบายอากาศ ชนิด HIGH RELIEF

 

Flange Standards: ISO7005-2

Nominal Diameter

(DN)

Body Height

(H)

Outside Diameter

(D)

Flange Thickness

(C5)

Bolt Circle Diameter

(K)

Bolt Hole Diameter

(L2)

Number of Bolts

(n)

Class

(PN)

Mounting Type:

mm

inch

50

2

300

220

24

180

19

8

10

Flange

80

3

374

220

24

180

19

8

10

Flange

100

4

380

220

24

180

19

8

10

Flange

150

6

487

285

26

240

23

8

10

Flange

ตารางที่ 1: ขนาดมิติของ ประตูระบายอากาศ *High Relief Air Valve ขนาด 50 – 150 มิลลิเมตร.


สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

Tel : 0-2191-0070, 0-2191-0071

Email : sales.sww.co.th@gmail.com, sww.co.th@gmail.com

ตราสินค้า